Privacy

Persoonsgegevens bescherming

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met jouw gegevens. 

Is er volgens jouw toch iets mis gegaan? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@imhnederland.nl .t.a.v. de functionaris gegevensbescherming dhr. N.Hogt  

Lees hier ons privacy reglement

Bezwaar

Ben je het na ons overleg, niet eens met ons genomen besluit? Of ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing?

Dan kun je je richten tot een onafhankelijke derde te weten Mevr. J. Knappe, directeur-eigenaar van Proparents B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. In onze klachtenprocedure staat beschreven hoe je contact met Mevr. J. Knappe kan opnemen. 

Wij streven erna om binnen vier weken na ontvangst van jouw bezwaar een besluit te nemen. Als dit niet mogelijk is, stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte en informeren we je over de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. 

Naast bovenstaande procedure kunt u zich ook tot de burgerlijke rechter richten.

Klachtenformulier