Blended Basismodule Infant Mental Health

IMH Nederland gelooft erin dat een competente en reflectieve IMH-professional, gezinnen weer in hun kracht kan zetten. Als we hierbij aandacht hebben voor de behoefte van het kind en/of de ouders en onze zorg daarop inrichten, dan krijg je beter en sneller resultaat. Om dit te bevorderen organiseert IMH Nederland een basiscursus Infant Mental Health op blended wijze.

Artikelnummer: https://www.imhnederland.nl/product-categorie/cursusaanbod/ Categorie:

Praktische informatie 

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar 3 dagen live. Een dag aan het begin én twee dagen aan het einde van de cursus (3 x 6 uur). Daarnaast werken we met elkaar in een digitaal klaslokaal (totaal 37 uur). Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 5 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactief online college waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze online colleges voor vaardigheidsonderwijs in subgroepen. Je hebt toegang tot dit digitale klaslokaal vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten op je eigen tijd doen. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Opbouw cursus
De blended basiscursus stelt enerzijds theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en wil tevens een accent leggen op praktische toepasbaarheid. Om dit laatste te bereiken, wordt binnen de blended basiscursus Infant Mental Health  het ecologisch model van Belsky als uitgangspunt genomen. Op basis hiervan zijn de theorie en de praktische vaardigheden in 6 blokken opgedeeld:

Blok 1: Introductie Infant Mental Health
Blok 2: Normale ontwikkeling van het ouderschap en van de kindontwikkeling
Blok 3: Ouder-kind relatie
Blok 4: Kindfactoren en ouderfactoren
Blok 5: Contextuele factoren
Blok 6: Integratie

Lesdagen & interactieve online colleges
De basiscursus bestaat uit 3 live lesdagen. Een dag bij aanvang van het traject (als afsluiting van blok 1) en twee lesdagen aan het einde (als afsluiting van blok 6). Blok 2, 3, 4 en 5 worden afgesloten met een interactief online college. De lesdagen & online colleges staan in het teken van oefenen van praktische vaardigheden en casuistiek.

N.B.: in verband met corona zullen de blended basiscursussen Infant Mental Health in ieder geval tot 1 mei 2021 volledig online zijn. De lesdagen zijn dan ook online. Indien het kan, zal er na 1 mei gekeken worden of live les geven tot de mogelijkheden behoort.

Zelfstudie
Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. Het lezen van de literatuur en de formatieve opdrachten, komen neer op ongeveer 47 uur studiebelasting.

Toelatingseisen
De cursus is bedoeld voor Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen*

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via info@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Accreditatie en literatuur

Accreditatie wordt aangevraagd bij DAIMH*, SKJ, NIP, NVO.

Literatuur

  • Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.
  • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.
* Indien je voor een registratie tot IMH-Specialist wil gaan, vragen we je om het volgende te lezen:
DAIMH: Met ingang van 1 januari 2022 is het voor het aanvragen van een registratie IMH-specialist DAIMH niet meer mogelijk dit te doen op basis van afzonderlijk ‘gesprokkelde’ cursussen. Alleen door het met goed gevolg afronden van een gehele erkende en geaccrediteerde opleiding tot IMH-specialist is opname in het register mogelijk vanaf januari 2022.

 

Data 2021

Online lesdag:
Donderdag 21 januari van 09:30 – 16:30
Afsluitend live woensdag 16 en donderdag 17 juni 09:30 – 16:30 (indien er live les gegeven kan worden, zal de les plaats vinden in de regio Twente)

Online interactieve trainingssessies van 09:00 tot 12:00:
donderdag 11 februari, donderdag 11 maart, donderdag 1 april , donderdag 20 mei

* De opleiding gaat door bij minimaal 12 deelnemers en er is een maximum van 18 deelnemers

Docenten

Marilene de Zeeuw (Klinisch psycholoog, IMH-specialist DAIMH, Cognitief gedragstherapeut)
Zillah Holtkamp (GZ-psycholoog en IMH Specialist DAIMH)
Carla Brok (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige SPV & V.O. en Mindfulness Trainer)
Nanniek Bijen IMH Nederland
Nanniek Bijen (Orthopedagoog, IMH Consulent)