IMH Regiocongres Arnhem

95,00

Infant Mental Health (IMH) richt zich op de emotionele gezondheid van zwangeren en gezinnen met jonge kinderen. De ouder-kindrelatie staat centraal. Dit is namelijk één van de sterkste voorspellers voor de ontwikkelingskansen van een kind. Het online Regiocongres ‘Samenwerken rond het jonge kind in Gelderland’ op woensdagmiddag 17 maart 2021 van 13:00 tot 17:00 uur zet zorgprofessionals rond deze doelgroep in hun kracht.

Categorie:

De basis voor een goede ontwikkeling wordt gelegd tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Het is een periode waarin veel gebeurt bij het kind en de ouders. Een goede interactie is in deze fase van levensbelang. Hoe beter de band tussen ouder en kind is, hoe beter het kind beschermd is tegen latere moeilijkheden.

 

Dat is de reden waarom wij vanuit Vakblad Vroeg & IMH-Nederland het van belang vinden om professionals die werken met zwangeren en jonge kinderen in hun kracht te zetten. Alleen dán kunnen zij als een echte holding om een gezin gaan staan. Daarbij is het essentieel dat je als professional weet wie je in je regio om je heen hebt om samen de beste zorg voor gezinnen mogelijk te maken. 

 

Tijdens de online congresmiddag op 17 maart 2021 doe je kennis op over IMH en krijg je handvatten aangereikt om de Infant Mental Health visie te integreren in je werk. Resie Bessems zal spreken over de systeemvisie als basis van het samenwerken en wat een goede samenwerking is en hoe je problemen kunt oplossen in samenwerkingen. Kinderarts Maaike van Rossem zal vertellen hoe Family Centered Care vorm krijgt in het nieuwe Vrouw en Kind Centrum van Rijnstate. Ze zal de verbinding vandaar naar de professionals in het voorveld maken door behoeftes en wensen vanuit het Vrouw Kind Centrum in de samenwerking te bespreken. Daarnaast komen de regionale mogelijkheden tot samenwerken aan bod, geordend in vijf workshops waar je je voor kunt inschrijven. Zo krijg je als het ware een regiocongres op maat. 

 

De 5 thema’s van de workshops zijn:

De eerste 1000 dagen (preventieve insteek) | Eten, huilen en slapen | Kwetsbare ouders | Moeilijk gedrag | Complexe echtscheiding

De thema’s worden besproken vanuit verschillende invalshoeken, aan de hand van praktijkervaringen, klinische inzichten, inspirerend samenwerkingen en de laatste recente wetenschappelijke inzichten van veel regionale professionals en organisaties in Gelderland. Daarbij is het tevens mogelijk te netwerken. 

Praktische informatie
Datum: woensdag 17 maart 2021
Sprekers: Resie Bessems, Maaike van Rossem, Marilene de Zeeuw en Zillah Holtkamp. Kijk voor een overzicht van de sprekers & de professionals die de workshops geven op de website.
Locatie: online, via Zoom
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ, NIP/NVO en DAIMH.

 

Dus aarzel niet en geef je op om samen met je collega’s geïnspireerd te worden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Vakblad Vroeg of de website van IMH Nederland

Organisatie

Vakblad Vroeg & IMH Nederland